X

Znak CE i prawo techniczne

Znak CE

CE (znak ce / oznaczenie CE / oznakowanie CE) - skrót od francuskich słów CONFORMITE EUROPEENNE oznaczających zgodność europejską. Naniesienie znaku CE na wyrób to potwierdzenie, że wyrób spełnia wszystkie wymagania dyrektyw Nowego Podejścia. Oznakowanie CE nanosi z reguły producent lub jego upoważniony przedstawiciel na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznaczenie CE dotyczy około 40% wyrobów produkowanych w UE. Często posiadanie znaku CE jest bezwzględnym wymogiem wprowadzenia produktu na rynek europejski.

0_u3ltym9sienf_cropped.jpg

Wprowadzanie na rynek maszyn i urządzeń

Moja kancelaria świadczy usługi w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów zapewniając ich zgodność z wymaganiami ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktu, a także z przepisami prawa europejskiego: dyrektyw oraz norm zharmonizowanych, a także Rozporządzeń WE.

Zapewniamy consulting na każdym etapie wdrożenia nowego produktu, pomoc lub przygotowanie pełnej dokumentacji a także samodzielne wdrożenie znaku CE. Zapraszamy do współpracy.

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna, polityka prywatności oraz polityka plików cookies dostępne są poniżej.

Oświadczam, że:

  • wchodzę na stronę i chcę zapoznać się z klauzulą informacyjną i polityką prywatności
  • rezygnuję z wejścia na stronę internetową

Czytaj treść polityki plików cookies

Czytaj treść polityki prywatności