X

Ecolabel i znaki ekologiczne

Ecolabel

Oferuję pomoc we wdrożeniu obu znaków UE jako niezbędnych do skutecznego konkurowania na wspólnym rynku europejskim. Słynna Europejska stokrotka to jest dobrowolnym programem europejskim, ustanowionym w 1992 r., aby zachęcić przemysł do wprowadzania na rynek wyrobów i usług bardziej przyjaznych dla środowiska. Podstawę do przyznawania oznakowania stanowią kryteria ekologiczne, publikowane jako decyzje Komisji Europejskiej. Kryteria te są opracowywane i uzgadniane przy udziale naukowców, grona ekspertów oraz przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, takich jak jednostki właściwe w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

ecolabel.jpg

Inne znaki ekologiczne

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskiem praw do innych znaków ekologicznych, moja kancelaria świadczy pomoc prawną w uzyskaniu praw do większości znaków dostępnych na rynku Unii Europejskiej i nie nie tylko. Pomoc obejmuje uzyskanie szeregu polskich znaków towarowych w zakresie ekologii oraz bezpieczeństwa, a także znaków zagranicznych.

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna, polityka prywatności oraz polityka plików cookies dostępne są poniżej.

Oświadczam, że:

  • wchodzę na stronę i chcę zapoznać się z klauzulą informacyjną i polityką prywatności
  • rezygnuję z wejścia na stronę internetową

Czytaj treść polityki plików cookies

Czytaj treść polityki prywatności