X

Usługi środowiskowe

1. Outsourcing środowiskowy / stała obsługa 

Doradztwo środowiskowe.
Konsultacje prawne.
Opiniowanie umów.
Prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji odpadów w (bazie BDO) i gospodarki opakowaniowej.
Przygotowanie zestawienia, rocznych opłat środowiskowych i opłaty produktowej.
Sprawozdania KOBIZE.
Reprezentowanie zakładu w trakcie kontroli ochrony środowiska przez WIOŚ.

2. Konsultacja

W ramach konsultacji, nasz specjalista telefonicznie, mailowo lub osobiście udzieli Państwu porad w zakresie ochrony środowiska.

3. Analiza formalno-prawna

Określenie źródeł emisji oraz stanu prawnego względem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska (gazy i pyły, ścieki, odpady, pobór wody, inne).

4. Audyt ochrony środowiska

Sprawdzenie wymaganych zezwoleń i pozwoleń.
Kontrola wymaganych opłat, ewidencji i sprawozdań w tym zakresie.
Sprawdzenie procesów technologicznych wpływających na ochronę środowiska.

5. Zgłoszenie wodnoprawne

Zgłoszenie wodnoprawne

6. Ocena wodnoprawna

Przygotowanie wniosku o wydanie oceny wodnoprawnej wraz z opieką do czasu wydania decyzji.

7. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Wniosek o wydanie pozwolenia wraz z opieką do czasu wydania decyzji (cena nie obejmuje wykonania operatu przeciwpożarowego).

8. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z opieką do czasu wydania decyzji (cena nie obejmuje wykonania operatu przeciwpożarowego).

9. Zezwolenie na zbieranie odpadów

Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z opieką do czasu wydania decyzji (cena nie obejmuje wykonania operatu przeciwpożarowego).

10. Rejestracja KOBiZE / BDO / aktualizacja

Przygotowanie wniosku rejestracyjnego/aktualizacyjnego do KOBIZE lub BDO

11. KOBIZE, opłaty środowiskowe

Formularze opłat oraz sprawozdanie KOBIZE za mijający rok (na podstawie otrzymanych danych).

12. Ewidencja odpadów

Określenie rodzajów odpadów zgodnie z katalogiem odpadów oraz prowadzenie ewidencji w elektronicznej bazie BDO

13. Opłata produktowa

Formularz opłat za mijający rok.

14. Pozwolenie zintegrowane

Wniosek o wydanie pozwolenia wraz z opieką do czasu wydania decyzji wraz z wykonaniem operatu przeciwpożarowego.

15. Pozwolenie na emisję do powietrza

Wniosek o wydanie pozwolenia wraz z opieką do czasu wydania decyzji.

16. Zgłoszenie instalacji (emisji z instalacji)

Formularz zgłoszenia instalacji wraz z opieką do czasu wydania decyzji.

17. Operat przeciwpożarowy

Wizja lokalna, opracowanie dokumentacji przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnienie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.

18. Szkolenie z prowadzenia ewidencji

Szkolenie obejmuje umiejętności prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów, rocznego zestawienia o odpadach, formularzy opłat środowiskowych i opłaty produktowej.

19. Szkolenie z prawa ochrony środowiska – obowiązki firm, przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego

Szkolenie obejmuje:
Gospodarka odpadami.
Transport odpadów.
Emisje zanieczyszczeń do powietrza.
Gospodarka opakowaniowa.
Gospodarka wodno – ściekowa.
Konsultacje.

20. Szkolenie wewnątrz zakładu

Cena zawiera przeprowadzenie szkolenia na terenie zakładu dla pracowników:
Ewidencja odpadów i emisji oraz opłaty środowiskowe i produktowe.
Prawidłowa gospodarka odpadami (właściwe magazynowanie odpadów; przekazanie właściwemu odbiorcy).
Inne tematy ochrony środowiska ustalone przed szkoleniem.

x
Polityka plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna oraz polityka prywatności dostępne są poniżej.

Czytaj treść polityki prywatności

Oświadczam, że:
- wchodzę na stronę i chcę zapoznać się z klauzulą informacyjną i polityką prywatności
- rezygnuję z wejścia na stronę internetową