X

Rozporządzenie REACH i prawo chemiczne

„Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zwane w skrócie rozporządzeniem REACH, to zbiór przepisów obowiązujących bezpośrednio w całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie REACH zostało przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać substancje chemiczne, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności przemysłu chemicznego Unii Europejskiej wobec innych państw.

Przepisy rozporządzenia REACH mają zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych, nie tylko tych stosowanych w procesach przemysłowych, ale także w naszym codziennym życiu, na przykład w środkach czyszczących, farbach, a także w wyrobach takich jak odzież, meble i urządzenia elektryczne. Regulacje wprowadzone przepisami tego rozporządzenia mają wpływ na większość przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej.

Świadczę usługi konsultingowe, a także związane z rejestracją substancji chemicznych, wprowadzaniem ich na rynek oraz uzyskiwaniem zezwoleń.

depositphotos_13962770_l.jpg 

x
Polityka plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna oraz polityka prywatności dostępne są poniżej.

Czytaj treść polityki prywatności

Oświadczam, że:
- wchodzę na stronę i chcę zapoznać się z klauzulą informacyjną i polityką prywatności
- rezygnuję z wejścia na stronę internetową