X

Przestępstwa przeciwko środowisku

Trzonem prawa karnego w dziedzinie środowiska są przepisy XXII rozdziału kodeksu karnego. Odnoszą się one do przestępstw przeciwko ochronie przyrody i przestępstw przeciwko środowisku (innych niż dotyczących przyrody). Oznaczone są one numerami art. od 182 do 186 KK. Jeżeli zarzucono Państwu popełnienie któregoś z tych przestępstw lub innych związanych z ochroną środowiska  -zapraszam do współpracy w zakresie obrony w przedmiotowej sprawie.

Mogę pomóc również w tym zakresie jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna, polityka prywatności oraz polityka plików cookies dostępne są poniżej.

Oświadczam, że:

  • wchodzę na stronę i chcę zapoznać się z klauzulą informacyjną i polityką prywatności
  • rezygnuję z wejścia na stronę internetową

Czytaj treść polityki plików cookies

Czytaj treść polityki prywatności