X

Opakowania i odpady opakowaniowe

Ustawa o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi określa: wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, zasady działania organizacji odzysku opakowań, zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej oraz opłaty recyklingowej – w celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych technologii. Ustawa ta określa nadto a prawa i obowiązki przedsiębiorców: będących organizacjami odzysku opakowań; dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy: odpadów opakowaniowych, dystrybuujących produkty w opakowaniach; oraz eksportujących: odpady opakowaniowe, opakowania, i produkty w opakowaniach; prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych; wprowadzających opakowania oraz wprowadzających produkty w opakowaniach. Ustawa określa także obowiązki użytkowników środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin. 

x
Polityka plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna oraz polityka prywatności dostępne są poniżej.

Czytaj treść polityki prywatności

Oświadczam, że:
- wchodzę na stronę i chcę zapoznać się z klauzulą informacyjną i polityką prywatności
- rezygnuję z wejścia na stronę internetową